Események

Vízkereszt, Gáspár, Menyhért, Boldizsár napja

Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:       
Ha vízkeresztkor csurog az eresz, hosszú tél lesz, ha havazik, hamar jön a tavasz.
A víz a megtisztulás és a megújulás jelképe; az elnevezés a víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének a szertartásából ered.
A szenteltvíznek mágikus erőt tulajdonítottak, régen  minden betegség gyógyítására alkalmasnak tartották; a vele kapcsolatos hiedelmeknek az emberi élet jelentős  eseményeinél, a  növénytermesztésben és az állattartásban is fontos szerepük volt. 
 Szokások, hagyományok, köszöntők:
A víz és a tömjén megszenteléséből kialakult házszentelés hagyományára már Mátyás király idejéből vannak adatok. 
Országosan ismeretes népszokás volt a Háromkirályok-járása. Gyökerei régi időkbe nyúlnak vissza. „Első biztos adatunk az 1540. évből, Héderváry Lőrinc Somogyból írt leveléből való.”
A Háromkirályok (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) napja, a karácsonyi ünnepkör zárása, a farsang kezdete. A vízkereszttől húshagyókeddig tartó farsang  hossza a húsvéthoz igazodik.

 Háromkirályok-járás (dramatikus játék)
Fülöp József (68 éves); gyűjtötte: Nemes János (1893-1984) „Hosszúhetény község helytörténetének, néprajzának kutatója. Gyűjtése a magyar néprajz szinte minden részletére kiterjed” – méltatta munkásságát dr. Berze Nagy János az 1930-as évek közepén, amikor az általa szervezett széles körű megyei néprajzi gyűjtőmunkába bekapcsolódott.
Megjelent: Nagyhetény de be van kerítve – 70 hosszúhetényi népdal, Pécs, 1991 
„Háromkirályok ünnepe (vízkereszt) előtti napokban járták a legénykék házról-házra”.  – Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szabad-e háromkirályokat köszönteni? kérdés elhangzása és az engedély megadása  után a  bibliai napkeleti bölcsek,  a betlehemi csillagot követő Gáspár, Menyhárt, Boldizsár (a három király), Heródes és a hírnök bemutatkozott. Az egykori játékhagyomány fontos kelléke volt a „kirugható”, kiugratható díszes csillag.   
Részlet:
Három királok napját, országunk egy istápját
dicsérjük énekökkel, vigadozó versökkel.
Szép jel és szép csillag, szép napunk támad,
szép napunk támad.

Hol van a zsidók királa? Mer’ megjelönt csillaga.
Betlehembe találják, kis Jézust körüájják.
Szép jel és szép csillag, 
szép napunk támad, szép napunk támad.
A háromkirályokat köszöntő fiatalokat a gazda megajándékozta.

Mesék, mondák, imák, dalok, versek, irodalmi alkotások, tanulmányok részletei:
A vízkeresztet követő hétfőt hajdan „regélő hétfő” –nek nevezték.
 Dunántúli regösének 
Megjelent: Magyar népdalok (Ortutay Gyula, Katona Imre), 1970
  Nem vagyunk mi rablók!
  Szent István szolgái.
  Most érkeztünk hideg földről,
  Hideg mezejéről.
  El is vagyunk fagyva:
  Kinek füle, kinek ajka elfagyott.

  Nyomjuk-e vagy mondjuk?
  Haj, regő, rejtő!
  Azt is megadhatja
  Az a nagy Úristen.

  Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Két szép tehenet,
  Tejet,vajat eleget!
  Hadd süssenek rétest!
  Szegény regölőknek.
  Haj, regö, rejtő!
  Azt is megadhatja
  Az a nagy Úristen.

  Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Négy szép ökröt,
  Két kis bérest;
  A kisebbik béresnek
  Arany üsztökenyelet;
  A nagyobbik béresnek
  Arany ostornyelet!
  Haj, regö, rejtő!
  Azt is megadhatja
  Az a nagy Úristen.

  Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Csöngös-pöngös szekeret,
  Szekér mellé kereket,
  Kerék mellé vasszeget,
  Vasszeg mellé faszeget!
  Haj, regö, rejtő!
  Azt is megadhatja
  Az a nagy Úristen.

Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Két szép óllat,
  Száz kis malacot.
  Az egyikből kifussanak,
  A másikba befussanak!
  Haj, regö, rejtő!
  Azt is megadhatja
  Az a nagy Úristen.

Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Száz hold földet, ezer kereszt rozsot,
  Ezer kereszt búzát,
  Száz mérő lencsét,
  Az mellé szerencsét!
  Haj, regö, rejtő!
  Azt is megadhatja
  Az a nagy Úristen.

  Széken ül a gazda,
  Ezer forint az oldalán;
  Fele szegény regölöké
  Fele agazdáé,
  Haj, regö, rejtő!
  Azt is megadhatja
  Az a nagy Úristen.

  Itt tudunk egy leányt,
  Kinek neve Julcsa;
  Amott tudunk egy legényt,
  Kinek neve Pista,
  Isten meg se mentse,
  Kebelébe rejtse!
  Kert felé kerítse,
  Utca felöl behajtsa,
  Párna alá szorítsa;
  Úgy siktassa, rékassa,
  Mint a koca malacát,
  De még annál is jobban!
  Haj, regö, rejtő!
  Azt is megadhatja
  Az a nagy Úristen.
  Miháld (Somogy)

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: