Események

2024. 03. 25. 0:00 - 0:00
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Asszonyunk  Szűz Máriának  
szeplételen foganatja, Jézus Szentlélektől való fogantatásának ünnepe, az Ige megtestesülésének időpontja, Máriának hirdetete, az angyali üdvözlet napja.                 Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák: 
Ha Gyümölcsoltó Boldogasszonykor megszólalnak a békák, hideg lesz még negyven napig. Ha derült az idő, bő termés várható.
Gyümölcsoltó Boldogasszony hozza haza az énekesmadarakat. 
Az Érdy-kódex legendarészlete szerint: „A mai napon mézillatot mutatának az kemény egek, mert Atyaúristen levetvén ő hozzánk való nagy keménységes haragját, irgalmasságot hinte az szegény világra.
 Ez mai napon egyesülteték egybe a kijelenthetetlen isteni természet emberi természettel az édes Szűznek szeplételen méhében.” 
Az ünnep ihlette az Üdvözlégy és az  Úrangyala imádságokat.
Az angyali üdvözlet emlékezetére ájtatosságokat végzők már hajnali három órától imádkoztak, mert hitük szerint akkor jött Gábriel arkangyal.
Többnyire azonban alkonyattól éjszakába nyúlóan mondták imáikat. 
Szokások, hagyományok, köszöntők:
Az egyházi hagyomány Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához köti Jézus születésének hírül adását, az angyali üdvözletet. 
A Magyar Katolikus Lexikonból az ünnepnappal kapcsolatos, pécsi vonatkozású részletet idézünk:  
„Az egyik pécsi szőlőhegyen (Megjegyzés: a Bertalan-hegyen, Gyükésben) áll Bertalan apostol barokk kápolnája. Az oltármenza virággal, gyümölccsel telefestett előzéklapja a baranyai kálvinista templomok (Drávaiványi, Kórós) virágdíszeinek édes testvére, valósággal paraszti remekmű.
 Közepén medallion-szerűen az Angyali Üdvözlet.”
A „leborulás” régi magyar hagyománya Padányi Bíró Márton feljegyzésében 
maradt fenn. (ld. Magyar Katolikus Lexikon)
Mária-emléknapjához régi népi meteorológiai megfigyelések, termésjóslások, hiedelmek, mágikus cselekedetek is kötődtek. 
 „Az ember ilyenkor Szűz Máriával almát olt” (részlet, 16. századi csízióból).
Az oltás, szemzés hagyományos napjának tarották. A magyar vallásos néphagyományt követve országszerte általános szokás, hogy ezen a napon szemzik a fákat. 
    

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: