Események

Sándor („meleget hozó szent”) napja

Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák:
  „Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a meleget.”  
  „Ám ha üres ez a zsák, nem kapod, csak a harmadát.”
Az országosan ismert és sokféle változatban előadott legenda szerint Szent Péter zsákba kötve küldte Sándorral a meleget a földre, aki azonban a meleg súlyától elfáradva betért a Tejút melletti kocsmába, ahol iddogálni kezdett. Szent Péter megsokallta a földiek meleg utáni könyörgését, Sándor után küldte Józsefet, aki a kocsmában rátalált ugyan Sándorra, de igen jó bort mértek, és küldetésükről mindketten elfeledkezve sokáig ott időztek. A türelmetlen Szent Péter ezek után Benedeket küldte utánuk, de ő is elakadt a kocsmában. Haragjában Péter már korbáccsal a kezében küldte utánuk Mátyást .
Mikor Sándor, József, Benedek meglátta Mátyást a korbáccsal, szedték a sátorfájukat és siettek a földre a zsák meleggel. A hirtelen jött nagy melegben minden jég megolvadt. Mátyást ettől kezdve „Jégtörő” névvel tisztelték. 
A népi megfigyelés szerint a fehérbab, zab, árpa vetésére alkalmas nap.
 Mesék, mondák, imák, dalok, versek, irodalmi alkotások, tanulmányok részletei:
  Weöres Sándor: Tavaszköszöntő
   Sándor napján megszakad a tél,
   József napján eltűnik a szél,
    zsákban Benedek
    hoz majd meleget,
   nincs több fázás, boldog, aki él.

   Már közhírré szétdoboltatik:
   minden kislány férjhez adatik,
    szőkék legelébb,
    aztán feketék,
   végül barnák és a maradék.

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: