Jó gyakorlatok

Kedves Vendégfogadó!

A falusi vendégfogadók régióban működő megyei szervezetei megalakulásuk óta a vidékfejlesztés egyik hatékony eszközének, a vidéki turizmusnak a fejlesztését kívánták elősegíteni. A közreműködésükkel 2010-ben létrehozott Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszternek is alapvető feladata a falusi vendégfogadás lehetőségeinek a bővítése. A falusi turizmus fejlesztésében megszerezett tapasztalataink alapján különösen fontosnak tartjuk, hogy a vidék vendégfogadói megismerjék a szakterület sikeres megoldásait, a jó példákat. Ezek ösztönző erejében bízva kezdünk bele a falusi turizmus régión belüli jó gyakorlatainak, példaszerű és sikeres megoldásainak az összegyűjtésébe. Véleményünk szerint régiónkban már kialakultak azok a jó megoldások, ügyes gyakorlatok, amelyek mások számára is példaként szolgálhatnak.

Éppen ezért arra szeretnénk kérni a vidéki turizmussal - falusi turizmussal foglalkozókat, hogy töltsék ki a mellékelt elektronikus kérdőívet, írják le a saját tevékenységük lényeges tapasztalatait. A kitöltött íveket küldjék vissza a info@baranyavidek.hu e- mail címünkre

Az alábbi dokumentum tartalmazza a kérdőívet. Köszönjük közreműködését!

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: