Események

Balázs, Szent Balázs püspök (284-305), a torokbetegségek gyógyítójának napja

Népi megfigyelések, hiedelmek, legendák: Szent Balázs püspököt a torokbetegségek gyógyítójaként, a háziállatok megmentőjeként tisztelték. Napját a legrégebbi kalendáriumok is számon tartották. 
A legenda szerint megmentette egy özvegyasszony fiát, aki halszálkát nyelt és már fuldoklott. A később börtönbe került püspöknek az asszony hálából ételt és gyertyát vitt.
Ennek emléke a Balázs-áldás szertartása, a torokfájás elleni balázsolás; a pap két egymáshoz kötött, keresztbe tett szentelt gyertyát tart a hívek álla alá és imát mond.
 A középkorban a diákok kedvelt patrónusa volt Szent Balázs. Dunántúli vidékeken emlékét őrzi a balázsjárás; az iskolás gyermekek házról házra járó köszöntő, iskolába toborzó, - a tanító részére - adománygyűjtő szokása, színjátéka.                                                                                                                                                                                                                                                               Ha Balázskor esik, elveri a jég nyáron a termést - a régi népi megfigyelés alapján.
A szőlő négy sarkában megmetszettek egy-egy tőkét, hogy a madarak ne bántsák a termést.

Szokások, hagyományok, köszöntők: Az almaszentelés hagyománya szerint, aki e napon almából eszik, csengő hangú lesz álló esztendeig. 
 Dunántúli köszöntők:
Megjelent: Magyar népdalok (Ortutay Gyula, Katona Imre), 1970

  Szent Balázs a torokfájás 
  Ellen nagy védelmünk.
Adjál is hát nyers szalonnát,
Háziasszony nekünk.

Csak hozz hurkát, kolbászt, sonkát,
Nézd a nyársunk üres!
Ha sajnálod ajándékod,
Maradj magad ehes.

Elmúlik már a víg farsang,
Mi azt nem siratjuk.
Majd a böjtön iskolában 
Jobban tanulhatunk.

Sirassák meg a lányok, kik
Otthon maradának,
Kiknek a sok méreg miatt
Ráncos az orcájuk.

Hapodári-kapodári –
A hamvazószerda,
Fűzzetek lányok koszorút
Kővágőrsi dombra!

Mi már többé nem tréfálunk,
Ajándékot várunk.
Rólatok megemlékeztünk,
Istennek ajánlunk.
Kővágóőrs (Zala) Magyar népdalok, 1970

  Emlékezzünk Szent Balázsról,
  Hogy ma vagyon napja!
  Többször is, hogy megérhessük,
  A Jóisten adja!
  Adja szent áldását, 
Nyújtsa áldomását:
Gyermekektől távoztassa
Torkuknak fájását!

Szent Balázsnak napjára
Mi éneket mondjunk!
Gazdasszonyi ajándékból
Virágozik nyársunk.
Azért hoppot mondunk
És egyet fordulunk.

Gazdasszony kedve ellen
Tudom, hogy nem esik,
Hogyha esik, 
Vannak, akik seregünket
Ott kinn lesik.
Seregestül mi azért 
Szomszédba ballagunk.
Rád (Baranya) 
Megjelent: Magyar népdalok (Ortutay Gyula, Katona Imre), 1970

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: