Hírek

Közgyűlés 2024.05.27
2024 May 21.

Az alapításának 25. évébe lépett Egyesületünk május 27-én (hétfőn)
Szederkényben, az Ulbert Pince Vendégházban (Petőfi S. u. 29.) tartja éves
rendes Közgyűlését. A Közgyűlésre minden tagunkat nagy tisztelettel várjuk a
mellékelt meghívó szerint!

Tisztelt Tagtársunk!

Az alapításának 25. évébe lépett Egyesületünk május 27-én (hétfőn)
Szederkényben, az Ulbert Pince Vendégházban (Petőfi S. u. 29.) tartja éves
rendes Közgyűlését. A Közgyűlésre minden tagunkat nagy tisztelettel várjuk a
mellékelt meghívó szerint! A Közgyűlést 16.00-ra hirdetjük meg, de ha akkor
határozatképtelen lesz, akkor a megismételt közgyűlést ugyanazon napon és
helyen 17.00-tól megtartjuk! Ebben az esetben a megismételt Közgyűlés
létszámtól függetlenül határozatképes lesz a meghívóban szereplő napirendi
pontokban.

Tisztelettel:

Dr. Szabó Géza elnök

A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter kialakítása (DDOP-2.1.3/A-10-2010-0009 projekt) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség (7625 Pécs, Vince u. 9/2)

Az Egyesület működési költségeinek támogatói

a NEA-TF-15-M-0295, NEA-NO-16-M-0320 illetve a NEA-NO-16-SZ-0368 azonosító számú pályázatokban: